Woord van FICM

Graag willen we jullie hier op de hoogte houden van informatie allerhande die we krijgen van het bestuur van de FICM.


Veelal zijn dat interne berichten, informatie over geplande activiteiten, nieuwe firma's of diensten waarvan onze leden gebruik kunnen maken en waar we op vertoon van onze lidkaart vermindering genieten op herstellingen of aankoop van materialen.

Deze zijn al op enkele plaatsen in ons land te genieten maar vooral in het buitenland en daar gaan dan wel het meeste van onze reizen door en lopen we dus het meeste kans op problemen.


Deze service zit in de prijs van uw lidgeld uiteraard inbegrepen en om de lijst te raadplegen volstaat het hier te klikken.


Hieronder vinden jullie een omzendbrief van de nieuwe voorzitter van FICM dhr. Guet Claude.


Deze omzendbrief is opgesteld in de talen die binnen het internationale bestuur van FICM en op de vergaderingen gehanteerd worden nl, Frans en Engels.

Voor wie mocht moeilijkheden hebben met een van deze 2 talen hebben we er een vrije Nederlandse vertaling aan toegevoegd.