Update auto inspectie

CORONA UPDATE – NOODPLAN KEURINGSCENTRA VANAF WOENSDAG 25 MAART 2020


Verlenging van de termijn voor keuring met 4 maanden

De belangrijkste noodmaatregel bestaat erin dat de termijn voor keuring met 4 maanden wordt verlengd. Deze verlenging is van toepassing op alle voertuigen die een keuring moe(s)ten ondergaan tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen met behoud van huidig keuringsbewijs.

Dit uitstel is evenwel niet van toepassing voor herkeuringen (technisch of administratief).


Herkeuringen van alle voertuigen worden uitgevoerd

Tijdens de periode van de noodmaatregelen zullen de keuringscentra alle herkeuringen uitvoeren met name voor de rode keuringsbewijzen verboden tot het verkeer en met beperkte geldigheid van 15 dagen, en voor de groene keuringsbewijzen met een beperkte geldigheid van 3 maanden.


Beperkte dienstverlening voor bedrijfsvoertuigen (> 3,5 ton) en prioritaire voertuigen

Het is belangrijk om te vermelden dat de verlenging van de termijn voor keuring met 4 maanden ook voor deze voertuigen van toepassing is!


De keuringscentra zullen evenwel de mogelijkheid voorzien om bedrijfsvoertuigen en prioritaire voertuigen te keuren.

Voor bedrijfsvoertuigen kunnen alle keuringen worden uitgevoerd: eerste keuring, periodieke keuring, herkeuring en administratieve keuring. Maar, een periodieke keuring zal enkel worden uitgevoerd indien de geldigheid van het keuringsbewijs binnen de 8 kalenderdagen komt te vervallen of indien de geldigheid van het keuringsbewijs reeds vervallen is.

Welke keuringen worden NIET uitgevoerd tijdens de periode van de noodmaatregelen?

 • Tweedehandskeuringen
 • Eerste en periodieke keuringen van personenwagens (inclusief oldtimers) en voertuigen ≤ 3,5 ton
 • Keuring Na Ongeval
 • Oldtimerkeuringen
 • Homologatiekeuringen en validatieprocedures
 • Eerste en periodieke keuringen van landbouwvoertuigen


Enkel keuringen op afspraak

Alle keuringen en herkeuringen zijn alleen mogelijk na afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden online (druk op de "MAAK EEN AFSPRAAK" button rechtsboven de pagina) of telefonisch op het nummer 078/15 12 43. Kijk vóór het maken van een afspraak zeker na of uw te keuren voertuig aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet; zoniet zal deze afspraak niet kunnen doorgaan!


De volgende essentiële en strikte preventieve maatregelen dienen gerespecteerd te worden:

 • Indien u symptomen van het coronavirus vertoont, gelieve uw bezoek uit te stellen of iemand anders te vragen om uw voertuig voor te rijden.
 • Ervoor te zorgen dat uw voertuig op vlak van hygiëne aan alle gangbare normen voldoet.
 • Er zullen geen betalingen met cash geld geaccepteerd worden – betalingen via Bancontact / Mastercard / VISA of facturatie.
 • Ervoor te zorgen dat u de voorschriften inzake “social distancing” (1,5 m afstand houden van andere mensen) steeds respecteert.
 • Aan de kassa zal maximaal 1 persoon tegelijkertijd toegelaten worden, gelieve uw beurt buiten af te wachten.
 • Onze medewerkers zullen de nodige beschermingsmiddelen dragen voor een maximale beperking van de risico’s.


Verloop van de keuring:

Onze medewerker zal aanwijzingen geven wat van u verwacht wordt – op basis van het uitgangspunt “social distancing” of het voertuig van u overnemen aan de poort (drop en go). Gelieve vóór aanvang van de keuring het volgende voor te bereiden:

 • Melden aan de medewerker (min. 1,5 m afstand) voor welke keuring u komt.
 • Alle gordels vastklikken en alle ramen geopend.
 • Sleutel van het voertuig in het contactslot laten.
 • Boorddocumenten klaar leggen op de hiervoor voorziene desk.
 • Begeef u rondom het gebouw naar het einde van de keuringslijn.
 • Zorgen dat u buiten het keuringscentrum kan wachten (aangepaste kledij).


Alvast dank voor uw medewerking.


Examencentra:

In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering zullen tot en met 3 april 2020 geen examens meer plaatsvinden, geen theorie- en geen praktijkexamens.


Nieuwe afspraken zullen kunnen worden vastgelegd wanneer maatregelen afgevoerd worden; voordien heeft geen zin omdat niet geweten is voor welke periode de sluiting, ingevolge coronacrisis, effectief zal worden doorgevoerd.

Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichtingen met dwingende termijnen niet kunnen worden nageleefd, zal aan de betrokkenen een uitstel worden verleend.


In de loop van de komende dagen zullen de modaliteiten hiervan bekend gemaakt worden.


Van zodra bekend houden we u op de hoogte.


Dank voor uw begrip.


Bron: SBAT 

 

De Zwervers, een afdeling van de Unie van Motorhome Liefhebbers vzw.

Zetel te 9400 NINOVE, Ed. De Deynstraat 36.

www.unie-motorhome-liefhebbers.be secretariaat: secretariaat.UML@gmail.com

Ondernemingsnummer: BE 665.810.176