Welkom

De UML, Unie van Motorhome Liefhebbers, wil een contactvereniging zijn tussen alle gebruikers van een motorhome.

 

We zijn geen "echte kampeerders" zoals bvb toeristen met caravan of tent, maar eerder een soort moderne zwervers die overwegend gebruik maken van officiële parkings, plaatsen bij een wijn- of andere boeren, maar ook aan restaurants, we zijn verder veelal niet gebonden aan tijd. Dus blijven we meestal niet langer dan 1 à 2 nachten op dezelfde plaats staan om verder te trekken. Vanaf onze stek bezoeken we dan de stad/gemeente, maken gebruik van de plaatselijke horeca en genieten verder van alle moois dat onze gastplaats te bieden heeft. We helpen hiermee dus ook de plaatselijke economie.

 

Met het hoogste aantal motorhomes per inwoner in Europa, kan Vlaanderen moeilijk achter blijven en moet er iets gebeuren om de groei van het aantal motorhomes op te vangen. Dat kan enkel door het creëren van nieuwe plaatsen waar we welkom zijn, en dat tegen een betaalbare prijs volgens de aangeboden service. Zo alleen kan Vlaanderen ook deze tak van toerisme en de economische activiteit die ze meebrengt tegemoet komen.

 

Campinguitbaters zouden moeten inzien dat een motorhomegebruiker niet de noden heeft die een kampeerder met caravan of tent heeft. Motorhometoeristen zijn overwegend mensen die rondtrekken en niet direct de rust van een camping opzoeken. Echte kampeerders blijven veelal 1, 2 of meer weken op de zelfde camping staan, om vandaaruit in de (wijde) omgeving de streek te verkennen met de personenwagen. Een motorhome is niet echt geschikt om steeds weer de camping op en af te rijden voor bezoeken.

 

Verder willen we ook onderzoeken of er mogelijkheden zijn in Vlaanderen om initiatieven zoals in het buitenland bij wijn- of andere boeren, aan horecazaken en, waarom niet, op de parking van een camping plaatsen te voorzien. We kijken dan bvb naar Frankrijk waar France Passion door het grote succes steeds meer uitbreiding neemt. In Italië is het dan weer Fattore Amico die deze manier van verblijven heeft overgenomen en in Duitsland is het dan weer Landvergnügen die hierop heeft ingespeeld. Deze manier van reizen en verblijven is dan voor die vele land- en wijnbouwers, maar ook voor de horeca, een extra inkomen na een slecht oogstjaar of een daling in de economie.

 

We zijn op onze beurt aangesloten bij de Vlaamse LNMC, Liga van Nederlandstalige Motorhome Clubs. Zo hebben we dan ook contact met Waalse Clubs die aangesloten zijn bij de LFBCM, de Waalse overkoepelende organisatie.

 

Het LNMC is binnen de Europese koepelorganisatie (FICM) de spreekbuis voor Vlaanderen en zo worden er dan ook op regelmatige basis gedachten uitgewisseld zodat we ook op de hoogte blijven van wat er zich binnen Europa op vlak van motorhome en de wetgeving dienaangaande afspeelt.

lidkaart U.M.L.

Onze lidkaart geeft je al op vele plaatsen in Europa een korting op aankopen, op verblijf en op service.

Kijk een op de website van FICM en dan naar "partenaires", daar vind je een lijst van diegenen die je dit voordeel reeds bieden en die lijst wordt steeds maar langer, mede door de inspanningen van de afdelingen zoals bvb UML en LNMC.

Is hier al uw interesse gewekt en wens je deel uit te maken van deze nieuwe dynamische unie dan volstaat een jaarbedrag van 20 euro per gezin, een overschrijvingsformulier kan je hier downloaden.

Het prachtige magazine "Kampeerwereld" wordt dan jouw ledenblad.

HAPPY CUSTOMERS